Educaţie prin tearu

Educaţie prin tearu

Casa de Cultură a Studenţilor în parteneriat cu Universitatea din Craiova şi Asociaţia Craiova Capitală Culurală Europeană desfășoară proiectul „Educaţie prin teatru”, implementat prin trupa de teatru „FaceAct”, coordonată de actriţa Mirela Găman.

Principalul scop al proiectului „Educaţie prin tearu” este acela de a stimula interesul tinerilor pentru cultură şi artă prin intermediul cursurilor practice de autocunoaştere şi dezvoltare a laturi sociale şi artistice a studenţilor Universităii din Craiova.

Obiectivele specifice urmărite
în derularea acestui proiect sunt: dezvoltarea orizontului de cultură generală; descoperirea şi stimularea talentelor şi aptitudinilor studenţilor Universităţii din Craiova; cultivarea pasiunii pentru teatru şi pentru literatură; dezvoltarea imaginaţiei şi a sensibilităţii artistice; organizarea şi folosirea raţională, utilă şi plăcută, a timpului liber; stimularea iniţiativei şi a independenţei în acţiune; depăşirea barierelor de comunicare şi îmbunătăţirea creativităţii şi expresivităţii la nivelul atitudinii şi limbajului; dezvoltarea spiritului de echipă.

Parteneri: Universitatea din Craiova şii Asociaţia ”Craiova Capitală Culturala 2021”.
Perioada de desfăşurare: februarie – iunie 2014.
Avantajele proiectului „Educaţie prin teatru” vizează trei aspecte ale personalităţii studenţilor: social, individual şi lingvistic. Proiectul nu urmăreşte transformarea studenţilor în actori ci într-un bun spectator, insuflându-i dragoste pentru scenă, pentru ceea ce se întamplă în spatele scenei, respectul pentru actor şi dragostea pentru teatru.

Metoda: pentru a se atinge scopul proiectului „Educaţie prin Teatru” se vor realiza workshop-uri la care vor participa principalii beneficiari ai acestui proiect, studenţii Universităţii din Craiova. Aceste workshop-uri vor avea la bază exerciţii inspirate din sistemul Stanislavski şi studiul realizat de Augusto Boal în ceea ce priveşte modul de implementare al teatrului în viaţa reală.

Distribuie